Ahonnan a pénisz felemelkedik és azonnal leesik


Ilyen értelemben a vizeleti szervek a szervezet víz- és krisztalloid-anyagforgalmának és az ezekkel való megfelelő gazdálkodás legfontosabb szervei, azzal a döntő biológiai céllal, hogy a szervezet belső összetétele, elsősorban sejt közötti folyadéktereinek nagysága ti. E feladatnak döntően a vizeleti szervek lényeges szerve — a tulajdonképpeni excretiós szerv — a vese ren felel meg.

A vizeleti szervek többi része vizeletelvezető működéseket szolgál vesemedence; húgyvezetékegyben azonban átmeneti vizelettároló berendezésre is van szükség húgyhólyagamely a néhány órán át gyűjtött vizeletet néhány másodpercig tartó vizelési funkcióval egy zárómechanizmussal ellátott csövön húgycső keresztül kiüríti.

Ahonnan a pénisz felemelkedik és azonnal leesik húgycső csak nőben tartozik kizárólagosan a vizeleti szervekhez, férfiban egyben a nemzőkészülék kivezető része, ezért majd csak ennek keretében ismertetjük. Érthető módon szinte csak kivételképpen és rövid időre fordulhat elő, hogy a vese a sejt közötti folyadékokat egyenlő ozmotikus koncentrációjú folyadékot ürít.

ahonnan a pénisz felemelkedik és azonnal leesik

A belső ozmotikus koncentráció fenntartására a vese vagy a saját testnedveknél koncentráltabb vagy annál hígabb vizeletet kell, hogy készítsen. Munkája ezért döntően koncentráló vagy hígító működés.

ahonnan a pénisz felemelkedik és azonnal leesik

Mindkettő ozmotikus munka. A szárazföldi életmódra az jellemző, hogy víz nem áll korlátlan mennyiségben rendelkezésre, és a szervezetben nélkülözhető víz egy részét két másik mechanizmus: a verejtékezéssel és a verejték elpárologtatásával biztosított a pénisz nem áll a lányomon és a légzés a cserélt levegő páradúsítása is igényli.

Ezért a feleslegesen elfogyasztott nagyobb folyadékmennyiségek nagyobb mennyiségű víz, sör, tea stb. A szárazföldi élethez való alkalmazkodás főleg erősen vízhiányos sivatagi területeken bámulatos mechanizmusokat termelt ki a szervezetek vízgazdálkodására.

Funkcionális anatómia II. | Digitális Tankönyvtár

Ezek egy része az anyagcsere alkalmazkodása, nevezetesen az élőlény környezetében fellelhető szinte egyetlen tápanyagra specializálódik pl. Magasabb rendű állatok gerincesek és főleg emlősök anyagcseréje sokkal igényesebb, semmint hogy ennyire beszűkíthessék életfeltételeiket. Ezeknél ahonnan a pénisz felemelkedik és azonnal leesik vízgazdálkodáshoz való alkalmazkodás nem elsősorban anyagcseréjük specializálódásából, hanem a kiürítendő vizelet maximális koncentrációjában áll.

A vizeletkoncentrálás és egyben vízgazdálkodás érdekes mechanizmusát látjuk hüllőkben amelyek közül sok kiválóan alkalmazkodott vízszegény területhez: kígyók, gyíkok és madarakban. Ezek túltelített húgysavoldat vizeletet ürítenek a cloacájukba, ahol a húgysav kicsapódik ez a madárürülékben a szürkés bélsárhoz csatlakozó fehéres — közelebbről megszemlélve kristályos masszaés ezzel a víz nagy része a cloacából való felszívódásra ismét rendelkezésre áll. Vízszegény környezethez alkalmazkodott emlősök főleg sivatagi rágcsálók veséje anatómiai felépítésében ez szépen tükröződik azzal, hogy hajtűkanyaros vesecsatornáik lényegesen hosszabbak, mint a vízbő környezetben élőkéi.

Az ember e tekintetben a közepesen vízigényes emlősökhöz tartozik; vízszegény környezethez való alkalmazkodása már nem biológiai, hanem társadalmi jellegű. Vese A vese makroszkópos felépítése A vese ren páros szerv, amely a hátsó hasfalon a gerinc két oldalán helyezkedik el retroperitonealisan, nagyjából az utolsó hát- és a felső két ágyékcsigolya magasságában.

Egy-egy vese tömege — g. Bab alakú, a függőlegeshez közel álló hossztengellyel. Elülső és hátsó felszínét különböztetjük meg, minthogy azonban a vesék nem frontalis állásúak, hanem legnagyobb átmetszetük síkjai előrefelé konvergálnak, a hátsó felszín egyben kissé medial felé és az első felszín kissé lateral felé is tekint. Oldalsó széle domború vonalban köti össze felső és alsó pólusát extremitas superior et inferior.

A vázlatokról szóló véleményed milliószor megmentett. Köszönöm, hogy hiszel bennem, a történeteimben, és hogy úgy szereted őket, ahogy én Téged és az összes művedet. Namaszté, barátom. Február Jeananna Goodall Egy éve jelent meg az első regényem.

Itt helyezkedik el a vese függőleges hasadékhoz hasonló kapuja hilus renalisamely mintegy cm hosszú. A vesekapu bevezet a vese belsejét kitöltő, elölről hátrafelé összelapított, zsákszerű üregbe, a veseöbölbe sinus renalis. A vese mirigyes állományát tekintve, ugyanis nem tömör szerv, hanem inkább 2,5 cm falvastagságú, szűk üregű zsákként fogható fel.

A vesesinus üregét, mint majd részletesen leírjuk, a vesét ellátó erek elsődleges elágazódásai a vesemedence és zsírszövet töltik ki.

Specializáció: agysebész, gerincsebész

Ezzel éles ellentétben az újszülött veséje még világosan mutatja a vese eredeti lebenyezett szerkezetét ren lobatus ; ritka rendellenességként ez a lebenyezettség felnőttben teljesen vagy részletekben megmaradhat. Tokjai és rögzítése. Legbelül helyezkedik el a veseállomány tulajdonképpeni tokja capsula fibrosa. Aránylag sima felszínű, sűrű szövésű kötőszövetes hártya, amelyet a vese oldalsó széle mentén való felmetszése után könnyen és a vese mirigyes állományának sérülése nélkül le lehet vonni.

Ez a vesét, sőt még a fölötte elhelyezkedő mellékvesét is vastag, védő zsírréteggel fogja körül, lefelé a vese alsó pólusa alatt még cm-nyire folytatódik, majd a vastagbél és a hátsó hasfal között ék alakúan elvékonyodva megszűnik. A vesekapunál a zsíros tokot adó szövet befordul a veseöbölbe, és ennek a vese nagyobb ereivel, idegeivel és a vesemedencével el nem foglalt terét tölti ki.

Két — elülső és hátsó — lemeze a vese zsíros tokját a hasüreg többi része felé lezárja. A két lemez a vese lateralis oldalán áthajlik egymásba; a vese medialis oldalán ellenkezőleg, a tok két lemeze párhuzamosan medial felé húzódik, a hátsó lemez az aorta, illetve a vena cava inferior mögé, a másik pedig eléjük.

E két medial felé húzódó lemez tehát laza kötőszövetes rést hagy szabadon, amelyen át a nagyerek felől a vese arteriái és venái elérhetik a vesekaput. Felfelé a rekesz domborulata miatt a két lemez a mellékvese felett összenőtt, lefelé azonban a két fascialemez párhuzamosan futva, fokozatosan elvékonyodik, a fascia renalis tehát lefelé sem képez zárt tokot.

Itt lép ki lefelé az egy darabig a zsíros tokban futó ureter. A vese horizontalis metszete az I. Ennek hátsó lemeze erősen összenőtt a hasfal belső fasciájával, a fascia transversalisszal.

ahonnan a pénisz felemelkedik és azonnal leesik

Elülső lemeze helyenként a hashártya fali lemezével is összenőtt, bár a hashártya eléggé lazán vonul el a vese tokjai előtt. Fontos szerepe van a vese rögzítésében a capsula adiposának, amely — azáltal, hogy a fascia renalis lemezei között szabadon maradó teret kitölti — a vesét úgy rögzíti, mint faforgács vagy összegyűrt selyempapír újabban műanyag szivacs a dobozba becsomagolt törékeny tárgyat.

Egyúttal a fascia renalistól a zsíros tokon áthaladó és a capsula fibrosában végződő, külön-külön jelentéktelen, de együttesükben mégis elég erős, kötőszöveti rostrendszer is hozzájárul a vesék helyben tartásához. E viszonyok ismeretében nem fogunk csodálkozni azon, hogy nagyobb mértékben lesoványodott egyéneken, akiknél a vese zsíros tokja elvékonyodik, a vese könnyen elhagyja helyét vándorvese.

osztályvezető főorvos, egészségügyi szakmenedzser, címzetes egyetemi docens

A vesék rögzítésében persze ereik is szerepelnek, de ezek sokszor elég kanyargósak ahhoz, hogy ne akadályozzák a vese lefelé való elmozdulását. A vesék a csontvázhoz viszonyítva az utolsó hátcsigolya és a két első ágyékcsigolya magasságában helyezkednek el. A máj nagy jobb lebenye miatt a jobb vese kb.

ahonnan a pénisz felemelkedik és azonnal leesik

Ennek megfelelően a A bal vese alsó pólusa a subcostalis vízszintes sík magasságában, a jobbé a subcostalis és a crista iliacák legmagasabb pontjait összekötő síkok közötti magasságba kerül.

Természetesen a sinus phrenicocostalis a rekesz mögött, a vese pedig ez előtt fekszik. A vesének a hátsó hasfalhoz való topográfiai viszonyát egy, az 1. A vese medialis széle a m. Ebből ered, hogy a két vese nem a frontalis, hanem két gyengén előrekonvergáló síkban fekszik, és hilusa nemcsak medial nincs merevedése, hanem kissé előre is néz.

A vesék felső fele — a jobb vesén egyharmada — a rekesz lumbalis részéhez fekszik hozzá. A hasűri zsigerek közül a jobb vese felső fele a máj jobb lebenyének mélyedésébe fekszik bele, a máj hashártyamentes területe alsó széléről itt a hashártya szalag alakjában lig. A jobb vese alsó feléhez oldalt a flexura coli dextra, hilusi részéhez a duodenum leszálló részének domborulata fekszik hozzá. A bal vese felső pénisz punciban előtt húzódik el a pancreas farka.

Egyébként itt a vesét a cseplesztömlő hátsó falát alkotó hashártya borítja. A cseplesztömlőn keresztül itt a vese elülső felszíne a gyomor hátsó falával érintkezik. Elülső felszínének felső részéhez oldalt a lép fekszik hozzá, alsó részéhez a flexura coli sinistra, medialisabban pedig vékonybelek illeszkednek.

Mindkét vese felső pólusához és medialis széle felső részéhez a zsíros tokon belül fekvő mellékvesék fekszenek hozzá. Átmetszeti kép. A vese legnagyobb átmetszetén felismerhető, hogy mirigyes szövete karéjszerűen, kb. Kétféle állományát különböztetjük meg: a kéreg- és a velőállományt. A kettő közötti viszony nem olyan egyszerű, mint ezt nevük jelezni látszik.

Helyes megértéséhez a vese eredeti, újszülöttkorban még látszó lebenyes szerkezetéből kell kiindulnunk. A velőpyramisoknak a vese felülete felé tekintő bázisait borító kéregállomány 7—8 mm vastagságú, a pyramisok oldalán a kéregállomány ennél vékonyabb. Minden egyes velőpyramis és az azt körülvevő kéregréteg egy eredeti veselebenynek felel meg. Az extrauterin életben a szomszédos lebenyek nyom nélkül összeforrnak, de természetesen a kéreg- és a velőállomány egymáshoz való eredeti viszonyai megmaradnak.

Ezért a felnőtt vese pyramisainak bázisait egységesnek tűnő kéregállomány borítja, de minden két szomszédos pyramis között az oldalukat borító eredeti kéregállomány két összenőtt rétege metszetben oszlopként benyomul a vesesinusig columnae renales. A pyramisok száma eléggé változó — kb. Végül is a vesesinusban mintegy 9—10 közös csúcsban nyomulnak be a kettesével-hármasával vagy négyesével összefutó pyramisok.

Ezek a vesepapillák papillae renales. A vesemedence kelyhei által befogadott papillák csúcsai felszínén szitaszerűen lyukacsos területet látni area cribrosaezen nyílnak a vese ahonnan a pénisz felemelkedik és azonnal leesik csövei, a húgycsatornák, a nyílások száma papillánként 20— Fetalis vese teljes lebenye hematoxilin-kromotrop-festés; Krompecher I. Jól felismerhető, hogy a kéreg a pyramist py csúcsán kívül teljesen körülveszi, és a vesecolumnák colr felét alkotja; vö.

ahonnan a pénisz felemelkedik és azonnal leesik

A papillában látható nagyobb lumenek ductus papillarisok, a kisebbek Henle-féle kacsok részei A kéreg lobularis szerkezete. A vese lebenyen belüli szövetegysége, a kérgi lebenyke lobulus corticalismár átmenet a vese mikroszkópos szerkezete felé; legjobban szövettani készítmények ún. Minden kéreglebenyke tengelyét egy hegyes kúphoz hasonló, a vese felszínét el nem érő, úgynevezett velősugár képezi pars radiata [lobuli corticalis].

A lebenyke határát a következő velősugártól való távolság közepén ugyancsak sugárirányban haladó kisebb arteria, az a. A kéreglebenynek a velősugár és az a. A lebenykés szerkezet némileg torzítva ahonnan a pénisz felemelkedik és azonnal leesik columnae renalesban is megtartott, de itt a két összenőtt lebenynek megfelelően két egymás felé haladó kéreglebenyke bázisai találkoznak össze az oszlop közepén.

Mindezek a szerkezeti komplikációk hiányoznak oly állatok veséjében, amely egyetlen lebenyből, azaz egyetlen pyramisból áll. Ezért a kéreglebenyke bemutatására szövettani gyakorlaton nyúl vagy macska veséjét mutatják be.

ahonnan a pénisz felemelkedik és azonnal leesik

A vese érszerkezete A vesekapuba belépő a. Fő ágai, az aa. Ennek fontos gyakorlati következménye, hogy a vese legnagyobb átmetszeti felszíne mentén azaz lap szerint felezhető nagyobb arteriás vérzés nélkül. A vesének ez az ún. Az aa. Ezt elérve, rendszerint elágaznak, és két szomszédos pyramis bázisán ívben két oldal felé haladnak. Nem egészen helyesen ezeket az arteriákat aa. Ezekből az arteriákból indulnak el a kéreglebenykék határain sugarasan kifelé haladó aa.

Az érgomolyagok ágai újra összeszedődve, a vas afferens átmérőjénél valamivel kisebb átmérőjű vas efferensekben folytatódnak. A vas afferensek a glomerulusokkal együtt az a.

A vas efferensek egészen másként viselkednek a velőállományhoz közeli mély, ún. Ez utóbbiak vas efferensei hamarosan újra capillarisokra oszlanak, és előbb a glomerulusok körüli pars convoluta lobuli corticalis hajszálérhálózatát, majd a lebenyke közepe felé a pars radiata lobuli corticalis hosszanti szemeket képező hajszálérhálóját adják. A pars convolutában a hajszálerek sok helyen a glomerulusok hajszálereihez hasonlóan fenestrált endothellal bírnak, a pars radiatában és a velőállományban nem.

A juxtamedullaris glomerulusok jóval nagyobbak, vas efferenseik a velőállomány felé fordulnak, és lófarokszerűen precapillaris arteriolákra, majd capillarisokra bomlanak. Ezeket az arteriolákat arteriolae rectaenek nevezik; a velőállományt látják el.

Audrey Carlan: Calendar girl by Libri Kiadó - Issuu

A velőállományban az arteriolae rectaeből eredő capillarishálózat erősen hosszanti orientáltságú, és figyelemre méltó, hogy a Henle-kacshoz lásd később hasonlóan a capillarisok is hajtűszerűen hajlanak vissza a venás folsav-erekció felé.

Régebben megkülönböztettek arteriolae rectae veraet, ti. Ezekkel szemben arteriolae rectae spuriaenak nevezték azokat, amelyek a fentiek szerinti módon erednek. Az előbbiek száma azonban kicsiny, és mai általános felfogás szerint csupán elpusztult juxtamedullaris glomerulusok nyomán alakulnak ki, ezért jobb a fogalmat egészen elejteni. Injiciált vesekéreg.

Dákó mustra :D

A: kisebb nagyítással a kéreglebenyke és az érellátás közötti összefüggés magyarázatára; B: glomerulus nagyobb nagyítással, a vas afferens lényegesen tágabb, mint a vas efferens, amelynek a kanyarulatos csatornákat ellátó capillarisokra való oszlása jól megfigyelhető A nagyobb venák elágazása hasonló, minden a. A kéreg belseje felé haladva gyorsan nőnek a beléjük szájadzó mélyebb kérgi postcapillaris venáktól, majd a pyramisok bázisa felett sokszor valódi íveket képező vv.

Ugyanezekbe nyílnak a pyramis felől a velőállomány postcapillaris venái. Végül a vv. A vese nyirokerei. A vese nyirka két — egy felszínes és egy mély — hálózatba szedődik össze, a nyirokerek a hiluson lépnek ki és az aorta körüli nyirokcsomókba ömlenek.

Funkcionális anatómia II.

A vesekapun belépő idegfonat plexus renalis elsősorban sympathicus rostokat tartalmaz. Az idegrostok az arteriák mentén érik el a veseállományt. A vese finomabb szerkezete A vese bonyolult, összetett tubularis mirigy. Végkamrái, a nephronok azonban nem egyszerű csövek, hanem szigorúan meghatározott alakú és felépítésű funkciós egységek. A nephron részei. Az ember egy veséjében óvatos becslés szerint körülbelül közel másfél millió nephron van. Ez is a kéreglebenyke pars convolutájában foglal helyet; ettől kapta nevét a kéreglebenykének ez a része.

Belépve a kéreglebenyke centrumát elfoglaló pars raduatébam a csatorna kiegyenesedik, és ott sugárirányban a vesepapilla felé eleinte leszálló, majd éles hajtűszerű kanyarral visszaforduló és a leszálló szár kezdetéhez visszatérő ún. Henle-kacsba tubulus rectus megy át. Fontos megérteni, hogy ugyanazon nephron proximalis és distalis kanyarulatos csatornái egyugyanazon területen helyezkednek el, egymással részben összegabalyodva. Sőt a distalis kanyarulatos csatorna egy jellemző részével macula densa hozzáfekszik a nephron vesetestecskéjének ún.

A vese fejlődésének leírásából könnyű lesz megérteni, hogy hogyan kerül mindig egymás közelébe a hosszú csatorna kezdetén és végén levő kanyarulatos rész. A distalis kanyarulatos csatorna a proximalisnál valamivel vékonyabb, de jóval tágabb lumenű, köbhámmal bélelt cső. A nephronok alakja és mérete — aszerint, hogy vesetestecskéik a kéregben a felszínhez vagy a pyramis basisához közelebb helyezkednek el — más és más. A vese felszínéhez közeli területen levő vesetestecskékkel induló nephronok aránylag rövidek, Henle-kacsuk a pars radiata lobuli corticalisból alig nyúlik be a vese pyramisába.

Fordítva: a kéregállomány mélyén levő vesetestecskékből induló nephronok Henle-kacsai mélyen benyúlnak a pyramisok papilla felé irányuló részébe. A columnae renalesben elhelyezkedő vesetestecskékből elinduló nephronok elvileg hasonló felépítésűek, elrendeződésük leírása azonban feleslegesen komplikálná az ismertetést. Az utóbbi néhány évtizedben az itt használt klasszikus beosztást: proximalis kanyarulatos csatorna, Henle-kacs, distalis kanyarulatos csatorna elsősorban német nyelvterületi tankönyvek elvetették, népi gyógymód a gyors erekcióhoz helyette a tubulus hámfalának szerkezetére alapozott más beosztást vezettek be.

Így pl. Újabban a vesetubulusok működéséről kialakult modern képzetekre való tekintettel úgy tűnik, hogy a funkció megértése szempontjából nem szükséges eltérni a nephronrészek régi beosztásától. A nephronok végei a velősugarakban levő gyűjtőcsatornákba nyílnak, ahonnan a pénisz felemelkedik és azonnal leesik ezekben, majd a pyramisokban sugárirányban haladva hegyesszögben más gyűjtőcsatornákkal tubulus collectivus szájadzanak össze, végül ezek utolsó, legnagyobb szakaszait ductus papillaresnek nevezik.

A gyűjtőcsatorna-rendszer egészen más hámtelepből fejlődik, mint a ahonnan a pénisz felemelkedik és azonnal leesik lásd a vese fejlődésétfalát fénymikroszkópban tipikus, igen világos plasmájú, jól látható határokkal rendelkező köbhámsejtek bélelik.